Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Giżycko - Tymczasowy Areszt PUBP
al. 1 Maja 26
Więcej
Giżycko - Tymczasowy Areszt PUBP