Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Pruszków - Obóz Przejściowy UB/NKWD

projekt naukowo badawczy

ul. Partyzantów 2/4

Więcej