Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Legnica - dawna siedziba NKWD

projekt naukowo badawczy

Więcej
Legnica - dawna siedziba NKWD