Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Gdańsk - dawna siedziba WUBP-Wydział Śledczy

projekt naukowo badawczy

Więcej
Gdańsk - dawna siedziba WUBP-Wydział Śledczy