Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Węgrów - dawna siedziba PUBP

projekt naukowo badawczy

Więcej
Węgrów - dawna siedziba PUBP