Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Błudek - dawny obóz NKWD/UBP

projekt naukowo badawczy

Więcej
Błudek - dawny obóz NKWD/UBP