Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Turek - dawna siedziba UB i MO

projekt naukowo badawczy

Więcej
Turek - dawna siedziba UB i MO