Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Kaziemierza Wielka - dawna siedziba KP MO

projekt naukowo badawczy

Więcej
Kaziemierza Wielka - dawna siedziba KP MO