Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Ostrów Wielkopolski - więzienie

projekt naukowo badawczy

Więcej
Ostrów Wielkopolski - więzienie