Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Szczecin - dawna siedziba MUBP

projekt naukowo badawczy

Więcej
Szczecin - dawna siedziba MUBP