Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Poznań - dawna siedziba Informacji Wojskowej

projekt naukowo badawczy

Więcej
Poznań - dawna siedziba Informacji Wojskowej