Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Białystok - Siedziba MUBP (1944-1945)

projekt naukowo badawczy

Więcej
Białystok - Siedziba MUBP (1944-1945)