Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Gołdap - Siedziba PUBP (1945-1956)

projekt naukowo badawczy

Więcej
Gołdap - Siedziba PUBP (1945-1956)