Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Lublin – dawny areszt śledczy NKWD

projekt naukowo badawczy

Więcej
Lublin – dawny areszt śledczy NKWD