Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Lublin – dawna siedziba SMIERSZA – NKWD

projekt naukowo badawczy

Więcej
Lublin – dawna siedziba SMIERSZA – NKWD