Program edukacyjny realizowany przez uczniów Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu - Dzierzgoń - Śladami zbrodni

Program edukacyjny realizowany przez uczniów Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu - Dzierzgoń - Śladami zbrodni

Dzierzgoń

Aktualnie znajdujesz się na: /

Program edukacyjny realizowany przez uczniów Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

Projekt został zrealizowany przez dwie uczennice z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, pod opieką pana Piotra Podlewskiego.

Działalność Urzędu Bezpieczeństwa w Dzierzgoniu znana jest w mieście z
dwóch przypadków. Najbardziej szokującym było aresztowanie ks. Stanisława
Boguckiego (proboszcz w latach 1950-1952) pod zarzutem z artykułu i
paragrafu o ochronie wolności sumienia i wyznania.
Pewnemu mieszkańcowi Dzierzgonia zaginęła żona (członek partii, a także
AK). Został on oskarżony o jej zabójstwo. Po pewnym czasie poprosił księdza
o udzielenie mu ślubu z kobietą przebywającą w jego domu jako pomoc domowa.
Proboszcz Bogucki odmówił i został aresztowany. Podejrzenia wobec
mieszkańca miasta wzmogły się, kiedy podczas wykopów pod budynek mieszkalny
natrafiono na szkielet kobiety. Sprawa wyjaśniła się dopiero po kilku
latach, kiedy okazało się, że żona opuściła oskarżonego wraz z dwojgiem
dzieci i uciekła z mężczyzną ze Starego Miasta w rejon woj. białostockiego.
Księdza zwolniono z więzienia w roku 1953.
Kolejny przypadek dotyczył mieszkańca Dzierzgonia, pracownika Prezydium
MRN, Jerzego L. Aresztowano go i osadzono za rozpowszechnianie i pisanie
politycznych dowcipów.
Zdaniem mieszkańców siedziba UB mieściła się w budynku przy ulicy
Zawadzkiego, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy.

Jednym z pierwszych komendantów MO w Dzierzgoniu z ochotniczego zaciągu
był Władysław Kaźmierski, który zdaniem mieszkańców miał do pomocy
sowieckich żołnierzy. Od 1950 r. komendantami MO byli:
Władysław Nowak, Zbigniew Boratyn, Wiesław Sadowski, Szczepan Partyka,
Karol Tuszyński, Mirosław Czyżewski, Edmund Mazur, Ryszard Kos, Kazimierz
Koksanowicz, Andrzej Pskiet.
Posterunek MO znajdował się na parterze budynku nr 8 przy ulicy
Odrodzenia. Milicjanci zajmowali się głównie przestępstwami gospodarczymi oraz
karali za wybryki chuligańskie. Znany jest tylko jeden przypadek osadzenia
w więzieniu osoby za ubliżanie w gospodzie Stalinowi.