Dawne więzienie PUBP w Busku-Zdroju przy ul. Sądowej 7 - Busko-Zdrój - Śladami zbrodni

Dawne więzienie PUBP w Busku-Zdroju przy ul. Sądowej 7 - Busko-Zdrój - Śladami zbrodni

Busko-Zdrój

Dawne więzienie PUBP w Busku-Zdroju przy ul. Sądowej 7

Więzienie oraz jednocześnie częściowo siedziba PUBP w Busku-Zdroju mieściły się w Zespole Poklasztornym Norbertanek w Busku na ul. Sądowej 7 w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła farnego po wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku. Obiekt ten jeszcze przed II wojną światową stanowił siedzibę Sądu Grodzkiego. W czasie wojny został zajęty przez Gestapo i wykorzystywany jako jej siedziba oraz katownia i więzienie w jednym. Od stycznia 1945 roku po wkroczeniu Sowietów przeznaczenie obiektu nie uległo zmianie. Budynek ten obok siedziby PUBP na ul. 3 Maja był kolejnym obiektem zajętym przez buskie UB, a wkrótce stał się główną siedzibą bezpieki w tym mieście. Dziś właścicielem obiektu jest Urząd Miasta. W zdecydowanej większości jest to pustostan. Jedynie niewielką część w południowym skrzydle kompleksu użytkuje sąsiadująca z obiektem parafia rzymskokatolicka (mieści się tam Biblioteka Parafialna). Kompleks ma kształt zamkniętego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. W kilku oknach na parterze zachowały się kraty prawdopodobnie pochodzące z okresu użytkowania obiektu przez UB.