Śladami zbrodni

https://slady.ipn.gov.pl/sz/maps/2p1011,Kakolewnica-Miejsce-Egzekucji-Ofiar-Sadu-Polowego.html
19.04.2024, 17:56
Kąkolewnica - Miejsce Egzekucji Ofiar Sądu Polowego
Uroczysko Baran
Więcej
Kąkolewnica - Miejsce Egzekucji Ofiar Sądu Polowego