Śladami zbrodni

https://slady.ipn.gov.pl/sz/maps/2p1035,Warszawa-Placowka-NKWD.html
18.05.2024, 01:46
Warszawa- Placówka NKWD
ul. 11 Listopada 66
Więcej