Śladami zbrodni

https://slady.ipn.gov.pl/sz/maps/2p164,Jaroszow-dawny-oboz-pracy.html
13.04.2024, 09:21