Śladami zbrodni

https://slady.ipn.gov.pl/sz/maps/2p353,Jedrzejow-dawna-siedziba-KP-MO.html
13.04.2024, 09:18
Jędrzejów - dawna siedziba KP MO
Więcej
Jędrzejów - dawna siedziba KP MO