Śladami zbrodni

https://slady.ipn.gov.pl/sz/maps/2p66,Hrubieszow-dawna-siedziba-NKWD.html
19.04.2024, 16:43
Hrubieszów – dawna siedziba NKWD
Więcej
Hrubieszów – dawna siedziba NKWD