Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Warszawa - Miejsce Tajnych Pochówków Powązki Wojskowe tzw. Łączka

projekt naukowo badawczy

ul. Powązkowska 43/45

Więcej