Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Giżycko - Tymczasowy Areszt PUBP

projekt naukowo badawczy

al. 1 Maja 26

Więcej
Giżycko - Tymczasowy Areszt PUBP