Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Warszawa-Włochy - dawna siedziba NKWD i dawna pierwsza siedziba GZ IWP

projekt naukowo badawczy

Więcej
Warszawa-Włochy - dawna siedziba NKWD i dawna pierwsza siedziba GZ IWP