Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Rzeszów - dawna siedziba batalionu operacyjnego WUBP

projekt naukowo badawczy

Więcej
Rzeszów - dawna siedziba batalionu operacyjnego WUBP