Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Wysokie Mazowieckie - Siedziba PUBP (~1948-1956)

projekt naukowo badawczy

Więcej
Wysokie Mazowieckie - Siedziba PUBP (~1948-1956)