Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Kąkolewnica - areszt Sądu Polowego i Oddziału Informacji II Armii WP

projekt naukowo badawczy

Więcej
Kąkolewnica - areszt Sądu Polowego i Oddziału Informacji II Armii WP