Projekt edukacyjny „Śladami zbrodni” - Projekt edukacyjny - Śladami zbrodni

Projekt edukacyjny „Śladami zbrodni” - Projekt edukacyjny - Śladami zbrodni

Projekt edukacyjny

Aktualnie znajdujesz się na: /

PROJEKT EDUKACYJNY „ŚLADAMI ZBRODNI"

Ogólnopolski projekt edukacyjny adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych najnowszą historią Polski. Jego celem jest udokumentowanie „śladów zbrodni” komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonywanych w latach 1944-1956.

Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie będzie zgromadzenie materiałów dokumentacyjnych: fotografii, nagrań audio i wideo oraz relacji ofiar i świadków oraz innych materiałów archiwalnych – z zastrzeżeniem nie korzystania z już istniejącej literatury.

Dokumentacja działań prowadzonych przez uczniów w projekcie powinna zawierać następujące informacje:

  • adres pozwalający na zlokalizowanie miejsc zbrodni,
  • chronologiczny opis wykorzystywania danego obiektu (miejsca) przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa,
  • informacje o ofiarach: nazwiska, noty biograficzne oraz okoliczności, w jakich zostały one poddane represjom,
  • informacje o osobach będących świadkami dokonywanych zbrodni (data i miejsce urodzenia, krótki życiorys oraz okoliczności zostania świadkiem dokonywanych represji).

Projekt może być realizowany przez uczniów indywidualnie lub grupowo pod opieką nauczyciela. Ważnym elementem pracy w projekcie będzie współpraca z podmiotami zewnętrznymi, np.: właściwymi terytorialnie oddziałami IPN, władzami samorządowymi danego regionu, Radą Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Urzędem Głównego Konserwatora Zabytków, Światowym Związkiem Żołnierzy AK i innymi stowarzyszeniami kombatanckimi, muzeami regionalnymi.

Rezultaty pracy w projekcie powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres internetowy odpowiedniego oddziału IPN. Zostaną one opublikowane na specjalnie do tego celu stworzonej stronie internetowej, na której w łatwy sposób każdy zainteresowany będzie mógł odnaleźć i obejrzeć efekty pracy uczniów.

Projekty nie powinny dotyczyć upamiętnień (tablic memoratywnych, pomników itp.) dokonanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Najciekawsze i najlepiej opracowane projekty zostaną przedstawione na specjalnej prezentacji w Warszawie, we wrześniu 2008.

Projekt jest częścią ogólnopolskiego programu dokumentacyjno-badawczego IPN Śladami zbrodni i efekty pracy uczniów mogą być także w nim wykorzystane, np. w przygotowywanym przez IPN wydawnictwie albumowym.

 


 

PROJEKT Z OLKUSZA

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego, Olkusz, woj. małopolskie

W trakcie pracy dotyczącej realizacji projektu uczniowie zdobyli zdjęcia dotyczące miejsc i osób powiązanych z przeprowadzonymi wywiadami. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z ROPCZYC

Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego, Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie

Podczas prac przeprowadzanych nad projektem uczniowie, dotarli do archiwalnych fotografii sądu w Ropczycach, wykonali aktualne zdjęcia obiektu i przeprowadzili wywiad m. in. z panem Zbigniewem Dobrowolskim, pamiętającym wyznania świadków rozstrzeliwań. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO

Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego, Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie

Projekt dotyczył więzień i miejsc przetrzymywania w Sędziszowie Małopolskim i Ropczycach. Uczniowie przygotowali film i zebrali zdjęcia z Sędziszowa Małopolskiego oraz Ropczyc, dotyczące przejściowych siedzib władz powiatowych. Przeprowadzili również wywiady z świadkami tych wydarzeń. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z PIETROWIC WIELKICH

Gimnazjum, Pietrowice Wielkie, woj. śląskie

W ramach projektu uczniowie przedstawili historię oraz zdjęcia z rodzinnych stron przedstawiające między innymi dawne siedziby MO, NKWD, obóz dla Ślązaków oraz ówczesną siedzibę PUBP w Raciborzu. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z TOSZKA

Gimnazjum im. Ireny Sendler, Toszek, woj. śląskie

Uczennica Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku, Weronika Rolnik wykonała projekt pod nadzorem pani mgr Donaty Podkowy.

Poruszyła ona temat obozu NKWD w Toszku, znajdującego się przez kilka miesięcy na terenie szpitala. Przedstawiła relacje naocznych świadków zatrzymań, osób związanych przymusowo związanych z obozem, zdobyła również obecne fotografie tego miejsca i plan dawnego obozu. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z GIB

Gimnazjum, Giby, woj. podlaskie

Grupa uczniów podążając szlakiem obławy dotarła do miejsc, gdzie byli przetrzymywani zatrzymani. Przeprowadzili również wywiad z panem Józefem Szarejko w piwnicy którego znajdowało się takie więzienie oraz ze swoimi bliskimi, będącymi jednocześnie świadkami tamtych wydarzeń. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z SEJN

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Sejny, woj. podlaskie

Projekt został zrealizowany w postaci strony internetowej dostępnej pod adresem. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z WRONEK

Zespołu Szkół nr 2, Wronki, woj. wielkopolskie

Projekt był koordynowany przez panią Alinę Słomińską. Uczniowie przeprowadzili reportaże z panami Tadeuszem Lemańskim, Józefem Hasińskim oraz z panią Bożeną Stróżyńską. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z HRUBIESZOWA

Liceum Ogólnokształcące im, Ks. Stanisława Staszica, Hrubieszów, woj. lubelskie

Uczniowie przeprowadzili kilka wywiadów, między innymi z panią Aliną Skarzyńską obecną mieszkanką dawnej siedziby PUBP przy ulicy Narutowicza 5. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z DĘBICY

Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego, Dębica, woj. podkarpackie

Uczniowie przeprowadzili wywiady z wieloma ofiarami  represji po II Wojnie Światowej, opowiedzieli ich historię oraz sposób widzenia tamtej rzeczywistości z perspektywy dnia dzisiejszego. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z DZIERZGONIA

Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida, Dzierzgoń, woj. pomorskie

Projekt został zrealizowany przez dwie uczennice z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, pod opieką pana Piotra Podlewskiego. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z NIDZICY

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica, Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie

W trakcie swojej pracy uczniowie z Nidzicy przedstawili serię historii i wspomnień ofiar Urzędu Bezpieczeństwa połączonych z licznymi fotografiami miejsc oraz bohaterów opowieści. WIĘCEJ

 

 


 

PROJEKT Z MRĄGOWA

I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte, Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie

{C}{C}{C}{C}

Dwoje uczniów III klasy I  Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie im. Obrońców Westerplatte pod opieką nauczycielki pani Iwony Gancewskiej  przeprowadziło wywiady ze świadkami historii, dzięki którym dowiedzieli się o miejscach związanych z działalnością aparatu represji w ich mieście, a także o prawdopodobnych miejscach kaźni działaczy podziemia niepodległościowego. Zeznania świadków przynoszą nowe informacje, które dopiero muszą zostać sprawdzone przez historyków. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Gimnazjum nr 9, Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie

Pracę uczniów zainicjował ogólnopolski program naukowo – edukacyjny przygotowany przez IPN. Dowiedzieli się oni, że w Gorzowie również można spotkać ślady działalności bezpieki w latach powojennych oraz jej ofiary. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z BIAŁEGOSTOKU

Publiczne Gimnazjum nr 9, Białystok, woj. podlaskie

W ramach realizacji tego projektu uczniowie przedstawili historię wybranych represjonowanych mieszkańców Białegostoku. Udało im się również dotrzeć i porozmawiać z kilkoma ofiarami bezpieki. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z MIASTKA

Gimnazjum im. Jana Pawła II, Miastko, woj. pomorskie

Uczniowie pod opieką nauczyciela historii zlokalizowali i sfotografowali dawne siedziby PUBP, NKWD, Milicji i PZPR. W prasie lokalnej - w Głosie Pomorza i w Dzienniku Bałtyckim ukazała się informacja na temat projektu "Śladami zbrodni", który realizują uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielem. Notatka prasowa zawierała apel do mieszkańców, aby przekazywali informacje przydatne w projekcie. W ten sposób natrafiono na ślad Tajnej Młodzieżowej Partyzantki Krajowej w Miastku w latach 1949-1952. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z ZAMBROWA

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego, Zambrów, woj. podlaskie

Uczniowie przeprowadzili kilka wywiadów z ofiarami bądź świadkami działania aparatu bezpieczeństwa. WIĘCEJ

 


 

PROJEKT Z GRAJEWA

Gimnazjum publiczne im. Sybiraków , ulica Mickiewicza 1, Grajewo, woj. podlaskie

Podczas pracy w projekcie oprócz wywiadów uczniowie dotarli do zdjęć przedstawiających siedzibę PUBP w Grajewie. WIĘCEJ

 


 

MAMY KOLEJNY PROJEKT EDUKACYJNY  "ŚLADAMI ZBRODNI"

Gimnazjum publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich, ulica Mickiewicza 22, Luzino, woj. pomorskie
http://gimnazjum.luzino.pl/

 

Uczniowie klas drugich i trzecich udokumentowali kilka zbrodni komunistycznych mających miejsce w ich regionie, stworzyli kronikę projektu oraz spektakl teatralny opowiadający historię kilku bohaterów, których losami się zajęli. WIĘCEJ

 


 

PIERWSZY PROJEKT

Gimnazjum nr 143 z oddziałami integracyjnymi, ul. Bartnicza 8 w Warszawie
http://www.gim143.skip.pl/

Uczniowie klasy III Gimnazjum nr 143 w Warszawie, dzięki inspiracji ze strony ich nauczycielki Pani Edyty Gierlich postanowili podjąć się realizacji projektu edukacyjnego „Śladami zbrodni”.

Uczniowie, pracując w dwóch 2-osobowych zespołach dotarli do dwóch świadków historii, z którymi przeprowadzili wywiady, zebrali bardzo dużo dokumentów dotyczących wydarzeń, o których świadkowie opowiadali, jak też sfotografowali miejsca, w których bohaterowie wywiadów byli przetrzymywani przez komunistyczny aparat represji. WIĘCEJ