Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56 - Śladami zbrodni

Miejsca represji komunistycznych lat 1944-56

Białystok - Frontowy Obóz Przesyłowy (FPPŁ) nr 45 (1944-1945)
Więcej
Białystok -  Frontowy Obóz Przesyłowy (FPPŁ) nr 45 (1944-1945)