Projekt edukacyjny „Śladami zbrodni” - Projekt edukacyjny - Śladami zbrodni

Projekt edukacyjny „Śladami zbrodni” - Projekt edukacyjny - Śladami zbrodni

Projekt edukacyjny

Aktualnie znajdujesz się na: /

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

PROJEKT Z GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Gimnazjum nr 9, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie

Pracę uczniów zainicjował ogólnopolski program naukowo – edukacyjny przygotowany przez IPN. Dowiedzieli się oni, że w Gorzowie również można spotkać ślady działalności bezpieki w latach powojennych oraz jej ofiary. WIĘCEJ -->

 PROJEKT Z BIAŁEGOSTOKU

Publiczne Gimnazjum nr 9, Białystok, woj. Podlaskie

W ramach realizacji tego projektu uczniowie przedstawili historię wybranych represjonowanych mieszkańców Białegostoku. Udało im się również dotrzeć i porozmawiać z kilkoma ofiarami bezpieki. WIĘCEJ -->

 


 

PROJEKT Z MIASTKA

Gimnazjum im. Jana Pawła II, Miastko, woj. Pomorskie

WIĘCEJ -->

 PROJEKT Z MIASTKA

Gimnazjum im. Jana Pawła II, Miastko, woj. Pomorskie

Uczniowie pod opieką nauczyciela historii zlokalizowali i sfotografowali dawne siedziby PUBP, NKWD, Milicji i PZPR. W prasie lokalnej - w Głosie Pomorza i w Dzienniku Bałtyckim ukazała się informacja na temat projektu "Śladami zbrodni", który realizują uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielem. Notatka prasowa zawierała apel do mieszkańców, aby przekazywali informacje przydatne w projekcie. W ten sposób natrafiono na ślad Tajnej Młodzieżowej Partyzantki Krajowej w Miastku w latach 1949-1952. WIĘCEJ -->

 


 

PROJEKT Z ZAMBROWA

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego, Zambrów, woj. Podlaskie

Uczniowie przeprowadzili kilka wywiadów z ofiarami bądź świadkami działania aparatu bezpieczeństwa. WIĘCEJ -->

 


 

PROJEKT Z GRAJEWA

Gimnazjum publiczne im. Sybiraków , ulica Mickiewicza 1, Grajewo, woj. Podlaskie

Podczas pracy w projekcie oprócz wywiadów uczniowie dotarli do zdjęć przedstawiających siedzibę PUBP w Grajewie. WIĘCEJ -->

 


 

MAMY KOLEJNY PROJEKT EDUKACYJNY  "ŚLADAMI ZBRODNI"

Gimnazjum publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich, ulica Mickiewicza 22, Luzino, woj. Pomorskie
http://gimnazjum.luzino.pl/

Uczniowie klas drugich i trzecich udokumentowali kilka zbrodni komunistycznych mających miejsce w ich regionie, stworzyli kronikę projektu oraz spektakl teatralny opowiadający historię kilku bohaterów, których losami się zajęli. WIĘCEJ -->

 


 

PIERWSZY PROJEKT

Gimnazjum nr 143 z oddziałami integracyjnymi, ul. Bartnicza 8 w Warszawie
http://www.gim143.skip.pl/

Uczniowie klasy III Gimnazjum nr 143 w Warszawie, dzięki inspiracji ze strony ich nauczycielki Pani Edyty Gierlich postanowili podjąć się realizacji projektu edukacyjnego „Śladami zbrodni”.

Uczniowie, pracując w dwóch 2-osobowych zespołach dotarli do dwóch świadków historii, z którymi przeprowadzili wywiady, zebrali bardzo dużo dokumentów dotyczących wydarzeń, o których świadkowie opowiadali, jak też sfotografowali miejsca, w których bohaterowie wywiadów byli przetrzymywani przez komunistyczny aparat represji. WIĘCEJ -->

 


 

PROJEKT EDUKACYJNY „ŚLADAMI ZBRODNI"

Ogólnopolski projekt edukacyjny adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych najnowszą historią Polski. Jego celem jest udokumentowanie „śladów zbrodni” komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonywanych w latach 1944-1956.

Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie będzie zgromadzenie materiałów dokumentacyjnych: fotografii, nagrań audio i wideo oraz relacji ofiar i świadków oraz innych materiałów archiwalnych – z zastrzeżeniem nie korzystania z już istniejącej literatury.

Dokumentacja działań prowadzonych przez uczniów w projekcie powinna zawierać następujące informacje:

  • adres pozwalający na zlokalizowanie miejsc zbrodni,
  • chronologiczny opis wykorzystywania danego obiektu (miejsca) przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa,
  • informacje o ofiarach: nazwiska, noty biograficzne oraz okoliczności, w jakich zostały one poddane represjom,
  • informacje o osobach będących świadkami dokonywanych zbrodni (data i miejsce urodzenia, krótki życiorys oraz okoliczności zostania świadkiem dokonywanych represji).
Projekt może być realizowany przez uczniów indywidualnie lub grupowo pod opieką nauczyciela. Ważnym elementem pracy w projekcie będzie współpraca z podmiotami zewnętrznymi, np.: właściwymi terytorialnie oddziałami IPN, władzami samorządowymi danego regionu, Radą Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Urzędem Głównego Konserwatora Zabytków, Światowym Związkiem Żołnierzy AK i innymi stowarzyszeniami kombatanckimi, muzeami regionalnymi.

Rezultaty pracy w projekcie powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres internetowy odpowiedniego oddziału IPN. Zostaną one opublikowane na specjalnie do tego celu stworzonej stronie internetowej, na której w łatwy sposób każdy zainteresowany będzie mógł odnaleźć i obejrzeć efekty pracy uczniów.

Projekty nie powinny dotyczyć upamiętnień (tablic memoratywnych, pomników itp.) dokonanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Najciekawsze i najlepiej opracowane projekty zostaną przedstawione na specjalnej prezentacji w Warszawie, we wrześniu 2008.

Projekt jest częścią ogólnopolskiego programu dokumentacyjno-badawczego IPN Śladami zbrodni i efekty pracy uczniów mogą być także w nim wykorzystane, np. w przygotowywanym przez IPN wydawnictwie albumowym.