Program edukacyjny realizowany przez uczniów i absolwentów Gimnazjum w Gibach w składzie: - Giby - Śladami zbrodni

Program edukacyjny realizowany przez uczniów i absolwentów Gimnazjum w Gibach w składzie: - Giby - Śladami zbrodni

Giby

Aktualnie znajdujesz się na: /

Program edukacyjny realizowany przez uczniów i absolwentów Gimnazjum w Gibach w składzie:


Joanna Bielecka,
Paula Piotrowska,
Wioleta Matulewicz,
Monika Żynda,
Aleksandra Szarejko,
Rafał Czarniewski,
Magdalena Wisława Luto,
Sylwia Ambrosiewicz,
Milena Motuk,
Iwona Sztabińska,
Karol Kuklewicz,
Piotr Wirbał,
Wioleta Miszkiel,
Daniel Miszkiel,
Emilia Miszkiel.


Projekt był prowadzony pod opieką pani Wieńczysławy Świątkiewicz-Luto w zastępstwie za panią Renatę Przeborowską, która zgłosiła udział gimnazjum w Gibach.

Grupa uczniów podążając szlakiem obławy dotarła do miejsc, gdzie byli przetrzymywani zatrzymani. Przeprowadzili również wywiad z panem Józefem Szarejko w piwnicy którego znajdowało się takie więzienie oraz ze swoimi bliskimi, będącymi jednocześnie świadkami tamtych wydarzeń.

 

Obława augustowska nie ma ściśle określonego czasu, ponieważ pierwsze aresztowania miały miejsce już w maju, a ostatnie w sierpniu 1945r.
Przystępując do projektu wędrowaliśmy szlakami, po których w lipcu 1945r. tyralierą szli funkcjonariusze Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych czyli NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej w poszukiwaniu żołnierzy AK. Na swej drodze spotykali przypadkowych ludzi w różnym wieku, nie tylko żołnierz AK ale kobiety młodzież i zabierali do aresztu. Wykonaliśmy szereg zdjęć, przeprowadziliśmy wiele wywiadów z naszymi bliskimi. Dziś wiemy, że jesteśmy kolejnym pokoleniem, które szuka odpowiedzi na pytania: gdzie ich wywieziono i gdzie są ich groby?.
pragniemy , aby pamięć o tym wydarzeniu nie zatarła się. Mamy pomnik w Gibach, chcielibyśmy jeszcze, aby informacja o tym wydarzeniu znalazła swe miejsce w podręcznikach do historii, bowiem drugiej takiej akcji na terenie wolnej polski nie przeprowadzono.