Warszawa - Siedziba Trybunału Wojennego Armii Czerwonej - Warszawa - Śladami zbrodni

Warszawa - Siedziba Trybunału Wojennego Armii Czerwonej - Warszawa - Śladami zbrodni

Warszawa

Warszawa - Siedziba Trybunału Wojennego Armii Czerwonej

ul. Jagiellońska 38

Po zajęciu Pragi przez Armię Czerwoną w połowie września 1944 roku niezniszczone budynki sukcesywnie zajmowały jednostki Armii Czerwonej, NKWD, Resort Bezpieczeństwa oraz PKWN. Przy ulicy Jagiellońskiej miały swoje siedziby różne organy i instytucje sowieckie. Pod numerem 38 – w okazałym gmachu gimnazjum Władysława IV ulokował się Trybunał Wojenny Armii Czerwonej..Na dziedzińcu szkolnym oraz w piwnicach urządzono podręczny areszt. Jego więźniami byli także Polacy. W 1945 młodzież ucząca się w gimnazjum wchodziła do budynku wyłącznie od ulicy Zygmuntowskiej, zamurowane zostały, bowiem wejścia piwniczne jak i korytarze na poszczególnych piętrach, a okna od strony boiska zabito deskami lub zamalowano. Całość tego skrzydła strzegli uzbrojeni wartownicy. Dzisiaj w całym budynku mieści się gimnazjum i liceum.