Projekt edukacyjny Gimnazjum nr 143 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie - Warszawa - Śladami zbrodni

Projekt edukacyjny Gimnazjum nr 143 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie - Warszawa - Śladami zbrodni

Warszawa

Aktualnie znajdujesz się na: /

Projekt edukacyjny Gimnazjum nr 143 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie

 

Uczniowie pod opieką nauczycielki historii Pani Edyty Gierlich dotarli do Pani Barbary Łęgowskiej-Komorowskiej, babci jednej z uczennic uczestniczących w projekcie i przeprowadzili z nią wywiad dotyczący jej aresztowania, przesłuchania i uwięzienia przez komunistyczny aparat sprawiedliwości w latach 50-tych. Pani Barbara została oskarżona i skazana za pomoc udzieloną oddziałowi „Lamparta” wchodzącego w skład VI Brygady Wileńskiej. Podczas spotkania Pani Łęgowska podzieliła się z uczniami swoimi wspomnieniami związanymi z aresztowaniem i uwięzieniem jej i niemal całej jej rodziny. Projekt opracowały: wnuczka Barbary Łęgowskiej-Komorowskiej Katarzyna Łęgowska i Anna Stępień - uczennice kl. IIIa..

Miejsca związane z historią Pani Barbary Łęgowskiej-Komorowskiej:

Drugą osobą, która zgodziła się uczestniczyć w projekcie „Śladami zbrodni” i opowiedzieć o losach swojego ojca – Jana Majkowskiego, pseudonim „Atlantyk”, była Pani Izabela Majkowska. Ojciec Pani Izabeli był żołnierzem V Brygady Wileńskiej dowodzonej przez majora „Łupaczkę”, skazano go na karę śmierci za przynależność do organizacji „Wolność i Niezawisłość”, przechowywanie broni i rozbrajanie posterunków MO, ataki na posterunki Armii Czerwonej i Urzędu Bezpieczeństwa. Projekt opracowali: Alicja Supeł i Norbert Świderski - uczniowie kl. IIIa.

Miejsca związane z historią Jana Majkowskiego, pseudonim „Atlantyk”:

 

Materiały dotyczące Pani Barbary Łęgowskiej-Komorowskiej:


 • Unieważnienie wyroku
  Unieważnienie wyroku
 • List od krewnego, który był więziony, str. 1
  List od krewnego, który był więziony, str. 1
 • List od krewnego, który był więziony, str. 2
  List od krewnego, który był więziony, str. 2
 • List od krewnego, który był więziony, str. 3
  List od krewnego, który był więziony, str. 3
 • Materiały uzyskane od Pani Izabeli Majkowskiej, córki Jana Majkowskiego pseudonim „Atlantyk”: