Siedziba Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy - Bydgoszcz - Śladami zbrodni

Siedziba Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy - Bydgoszcz - Śladami zbrodni

Bydgoszcz

Siedziba Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy

 

Siedziba Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy, wedle relacji świadków, mieściła się w budynku przy ul. Gdańskiej, który wchodził w skład mieszczących się tam koszar wojskowych – obecnie ul. Gdańska 147. Aktualnie obiekt użytkuje Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – wewnątrz znajdują się pomieszczenia laboratoryjne, w tym laboratorium mikrobiologiczne, gdzie obowiązuje całkowity zakaz obecności osób postronnych. Powyższe nie pozwoliło więc na wykonanie fotografii wnętrza budynku.

Fotografie: wszystkie przedstawiają budynek od zewnątrz.
Fot. wyk. w grudniu 2007 r.