Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lipnie - Lipno - Śladami zbrodni

Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lipnie - Lipno - Śladami zbrodni

Lipno

Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lipnie

Siiedzibą PUBP w Lipnie od 22 I 1945 do 1956 r. był budynek przy ulicy Mickiewicza 58. Zbudowano go na początku XX w. na potrzeby carskiej żandarmerii. W okresie Polski międzywojennej w budynku tym mieściła się Policja Państwowa. W okresie okupacji hitlerowskiej był siedzibą niemieckiej żandarmerii. Po 1956 r. budynek służył WKU, a obecnie zajmuje go Starostwo Powiatowe w Lipnie. W budynku tym są dawne cele aresztu wychodzące na jego dziedziniec, a także karcer pod schodami prowadzącymi na I piętro. Powyżej I piętra znajduje się tylko strych. Na budynku umieszczona jest tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom terroru hitlerowskiego i komunistycznego, zaś w celach znajdują się fotografie osób prześladowanych przez tamtejszy PUBP wraz z krótkimi informacjami o nich przygotowane przez dr Alicję Paczoską – Hauke z Delegatury IPN w Bydgoszczy. Tablicę umieszczono dzięki staraniom władz lokalnych i IPN.

Fotografie przedstawiają widok zewnętrzny oraz wnętrza aresztu wewnętrznego, mieszczącego się na parterze budynku, wykonano je w kwietniu 2008 r.

Położenie – śródmieście. W budynku zachowały się dawne cele aresztu wychodzące na jego dziedziniec, a także karcer pod schodami prowadzącymi na I piętro. Powyżej I piętra znajduje się tylko strych. Na budynku umieszczona jest tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom terroru hitlerowskiego i komunistycznego, zaś w celach znajdują się fotografie osób prześladowanych przez tamtejszy PUBP wraz z krótkimi informacjami o nich, przygotowane przez dr Alicję Paczoską – Hauke z Delegatury IPN w Bydgoszczy. Tablicę umieszczono dzięki staraniom władz lokalnych i IPN.