Dawna siedziba PUBP w Mogilnie - Mogilno - Śladami zbrodni

Dawna siedziba PUBP w Mogilnie - Mogilno - Śladami zbrodni

Mogilno

Dawna siedziba PUBP w Mogilnie

 
Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mogilnie znajdowała się na tyłach tamtejszego sądu, przy ul. Sądowej 21 (numeracja współczesna) – obecnie budynek administrowany jest przez sąd w Mogilnie. Areszt PUBP, a prawdopodobnie także pierwsza siedziba, znajdowały się przy ul. Narutowicza 1 – obecnie Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe.
 
Fotografie: obiekty przy ul. Sądowej 21 i przy ul. Narutowicza – fotografie zewnętrznego widoku oraz piwnic. 
 
Fot. wyk. w styczniu 2008 r.

  • Dawny areszt PUBP, obecnie Starostwo Powiatowe przy ul. Narutowicza 1:

  • Dawna siedziba PUBP przy ul. Sądowej 21: