Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rypinie - Rypin - Śladami zbrodni

Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rypinie - Rypin - Śladami zbrodni

Rypin

Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rypinie


          Budynek w latach 1945-1949 był siedzibą PUBP. Obecnie jest to kamienica mieszkalna – została wzniesiona pod koniec XIX wieku. Prawdopodobnie w obiekcie oznaczonym numerem 5 znajdowały się mieszkania funkcjonariuszy PUBP Rypin. Od 1949 r. budynek przy ulicy Jana Pawła II 5/7 spełnia funkcje mieszkalne.
W 1949 r. PUBP w Rypinie zajmuje budynek przy ulicy 21 stycznia 34. Jest on siedzibą PUBP (od 1954 r. PDdsBP) do 1956 roku. Obecnie budynek już nie istnieje.

Fotografie: widok zewnętrzny budynku, piwnice – dawny areszt (na ścianach cel zachowały się inskrypcje), wykonano je w kwietniu 2008 r.

Budynek położony jest w centrum miasta. Obiekt zachował swój pierwotny układ architektoniczny. Elewacje nie zmienione. W piwnicach zachowały się dawne cele. Na ścianach cel inskrypcje – nazwiska, w tym pisane po rosyjsku. Użytkujący obecnie te pomieszczenia piwniczne mieszkańcy domu twierdzą, że ww. napisy w niezmienionej formie dostrzegli w momencie wprowadzenia, tj. w końcu lat pięćdziesiątych XX w.