Więzienie w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 - Łódź - Śladami zbrodni