Kraków - Więzienie NKWD, Centralne Więzienie Karno-Śledcze - Kraków - Śladami zbrodni