Anastazew - Obóz Przejściowy NKWD - Anastazew - Śladami zbrodni

Anastazew - Obóz Przejściowy NKWD - Anastazew - Śladami zbrodni

Anastazew

Anastazew - Obóz Przejściowy NKWD

W lecie 1944 r. na obrzeżach wsi Anastazew NKWD zorganizowało jeden z wielu miniobozów, do którego kierowani byli aresztowani w okolicy członkowie polskich organizacji niepodległościowych. Trzymano ich w wykopanych na ten cel ziemiankach przykrytych drutem kolczastym. Po kilku tygodniach placówkę likwidowano, a zatrzymanych odsyłano do punktów zbiorczych w Rembertowie i Sokołowie Podlaskim.