Ślady po ziemiankach obozu przejściowego NKWD w Ostrówku - Ostrówek - Śladami zbrodni

Ślady po ziemiankach obozu przejściowego NKWD w Ostrówku - Ostrówek - Śladami zbrodni

Ostrówek

Ślady po ziemiankach obozu przejściowego NKWD w Ostrówku

Ślady po ziemiankach obozu przejściowego NKWD w Ostrówku, funkcjonującego od września do listopada 1944 r.