Pruszków - Obóz Przejściowy UB/NKWD - Pruszków - Śladami zbrodni

Pruszków - Obóz Przejściowy UB/NKWD - Pruszków - Śladami zbrodni

Pruszków

Pruszków - Obóz Przejściowy UB/NKWD

ul. Partyzantów 2/4

20 stycznia 1945 roku w Tworkach w jednej z dużych hal fabrycznych Warsztatów Kolejowych zajętych przez Armię Czerwoną utworzony został obóz. Po kilku dniach przeniesiono go na teren szpitala. Początkowo służbę wartowniczą pełniły w nim plutony Polskiej Aarmii Ludowej. Po pewnym czasie członków PAL zmieniono na funkcjonariuszy UB i MO. Na początku przetrzymywano tu głównie Niemców oraz członków i współpracowników Armii Krajowej. Po kilku miesiącach umieszczano w obozie także pospolitych przestępców. Obecnie, tak jak przed wojną zabudowania szpitala należą do kompleksu szpitala w Pruszkowie-Tworkach.