Trzebuska - Obóz NKWD - Trzebuska - Śladami zbrodni

Trzebuska - Obóz NKWD - Trzebuska - Śladami zbrodni

Trzebuska

Trzebuska - Obóz NKWD

Obóz przejściowy NKWD w Trzebusce funkcjonował od 15 sierpnia do połowy listopada 1944 roku. Umieszczony został na pastwisku w sąsiedztwie domu spółdzielczego. W sierpniu do Trzebuski przybyło ok. 70 żołnierzy I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD. Na ich polecenie 15 mieszkańców wykonało wykopy pod ziemniaki i ogrodziło teren drutem kolczastym. Wykończeniem ziemianek dalej zajęli się już sami Sowieci. Trudno określić liczbę ziemianek w obozie. Najpewniej było ich nie mniej niż 5. Wyjść i wejść do nich można było wyłącznie po drabinie. Straż obozowa oraz oficerowie zamieszkiwali u lokalnych gospodarzy, podczas gdy im kazano się przenieść do własnych stodół. Jedno z zabudowań wykorzystano, jako pomieszczenie Trybunału Wojennego. Już dwa dni po rozpoczęciu prac przywieziono pierwszą grupę więźniów.