Miejsce publicznego wykonania wyroku śmierci - Białystok - Śladami zbrodni

Miejsce publicznego wykonania wyroku śmierci - Białystok - Śladami zbrodni

Białystok

Miejsce publicznego wykonania wyroku śmierci

Białystok, ulica Bema 100

Historia obiektu

Carskie koszary Mariampolskiego Pułku Dragonów, w okresie międzywojennym 14 dak, od 1945 r. zajmowane przez jednostki WP. Od czerwca 1945 r. mieścił się tu 1 pp., a od października tego roku jednostki 18 DP.

Wykonanie wyroku

Na strzelnicy mieszczącej się na terenie koszar wykonano publicznie co najmniej jedną zbiorową egzekucję latem 1946 r. Rozstrzelano trzy lub cztery osoby w mundurach wojskowych (relacje są w tym miejscu rozbieżne); z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że byli to dezerterzy ze stacjonującej tam jednostki wojskowej, którzy wstąpili do partyzantki niepodległościowej. Wyrok wykonano według przepisów – skazańcy byli przywiązani do pali, salwę oddawał pluton egzekucyjny, a rannych dobijał dowódca plutonu. Wydaje się prawdopodobne, że zabitych pochowano na miejscu wykonania wyroku. Wały nieużywanej obecnie strzelnicy zachowały się do dziś.

Dalsze losy obiektu

Po 1956 r. koszary przejęła jednostka WOP; obecnie mieszczą się tu koszary Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Marcin Zwolski