Frontowy Obóz Przesyłowy (FPPŁ) nr 45 (1944-1945) - Białystok - Śladami zbrodni

Frontowy Obóz Przesyłowy (FPPŁ) nr 45 (1944-1945) - Białystok - Śladami zbrodni

Białystok

Frontowy Obóz Przesyłowy (FPPŁ) nr 45 (1944-1945)

Białystok, ulica Kawaleryjska 70/3

 

Historia obiektu

W okresie międzywojennym koszary 10 pułku ułanów przy Szosie Zambrowskiej. Podczas okupacji niemieckiej mieścił się tu niemiecki obóz jeniecki dla jeńców sowieckich.

FPPŁ nr 45

Sowieckim systemem frontowym podczas II wojny światowej kierował Wydział ds. Jeńców Wojennych i Internowanych, którego jednostka była zorganizowana przy każdym Frontowym Zarządzie Tyłów. Na tyłach każdej armii frontu znajdował się Punkt Przyjęć Jeńców (Prijemnyj Punkt Wojennoplennych, PPW). Wszyscy jeńcy, którzy dostawali się do niewoli w wyniku działań frontowych, trafiali najpierw do PPW. Następnie transportowano ich do Zbiorczych Punktów Jenieckich (Sbornyj Punkt Wojennoplennych, SPW). Były to obozy umiejscowione 50–70 km od linii frontu. W każdym froncie znajdowało się od dwóch do pięciu SPW. Ich zadanie sprowadzało się do skoncentrowania większej grupy jeńców i przekazania ich do Frontowego Obozu Przesyłowego (Frontowoj Prijomno-Pieresylnyj Łagier, FPPŁ). Był to główny obóz frontowy, w którym zbierano wszystkich jeńców z danego frontu przed wysłaniem ich do łagrów w ZSRS. Lokalizowano go zazwyczaj 100–120 km od linii frontu. W większości przypadków na każdy front przypadał jeden FPPŁ, wyjątkowo dwa. O ile lokalizacja PPW ulegała zmianie niemal z dnia na dzień to SPW, a szczególnie FPPŁ funkcjonowały w jednym miejscu niekiedy przez kilka miesięcy.

Z dostępnej dokumentacji wynika, że kierowany przez mjr. Afanasiewa FPPŁ nr 45 należący do kierowanego przez mjr. Bondariewa Wydziału ds. Jeńców Wojennych i Internowanych przy Frontowym Zarządzie Tyłów 2 Frontu Białoruskiego, w sierpniu 1944 r. został umieszczony w Wołkowysku, a we wrześniu przeniesiony do Białegostoku, gdzie zajął byłe koszary 10 pułku ułanów. Funkcjonował w tym miejscu do czasu ofensywy styczniowej 1945 r. Jeńcy byli umieszczeni w barakach, które ocalały z obozu jenieckiego i nie zostały zniszczone przez wycofujących się Niemców. Pojemność obozu była wyznaczona na 8 tys. jeńców.

Dalsze losy obiektu

Od 1945 r. niezmiennie koszary wojskowe. Obecnie w tym miejscu mieści się Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku oraz koszary Jednostki Wojskowej nr 3550.

Marcin Zwolski