Miejsce publicznego wykonania wyroku śmierci (1946) - Białystok - Śladami zbrodni

Miejsce publicznego wykonania wyroku śmierci (1946) - Białystok - Śladami zbrodni

Białystok

Miejsce publicznego wykonania wyroku śmierci (1946)

Białystok, las Pietrasze

Historia obiektu

W znajdującym się wówczas poza granicami Białegostoku lesie Pietrasze, w pobliżu miejsca masowych straceń z okresu okupacji niemieckiej, w 1945 r. zorganizowano strzelnicę KBW.

 

Strzelnica

Wykonano tam publicznie co najmniej jeden wyrok śmierci – na Mieczysławie Kaźmierskim „Huraganie”, który zdezerterował z KBW i wstąpił do oddziału partyzanckiego kpt. Romualda Rajsa „Burego”. Kaźmierski został przywiązany do drzewa, a do plutonu egzekucyjnego wybrano piętnastu przypadkowych żołnierzy, kolegów skazańca. Żaden z żołnierzy nie oddał śmiertelnego strzału. Strzałami z broni krótkiej dobił go dowodzący egzekucją szef ochrony sztabu pułku. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zwłoki rozstrzelanego pochowano na miejscu. Z niepotwierdzonej relacji wynika także, że pochowano tu zwłoki kpt. Władysława Łukasiuka „Młota” oraz innego, nieznanego z nazwiska żołnierza podziemia antykomunistycznego.

 

Dalsze losy obiektu

Obecnie teren ten jest ogólnodostępny, widoczne są pozostałości po strzelnicy.

Marcin Zwolski