Siedziba Smiersz (1944-1945), siedziba Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1945-1946), siedziba Informacji WP (1946-1956) - Białystok - Śladami zbrodni

Siedziba Smiersz (1944-1945), siedziba Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1945-1946), siedziba Informacji WP (1946-1956) - Białystok - Śladami zbrodni

Białystok

Siedziba Smiersz (1944-1945), siedziba Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1945-1946), siedziba Informacji WP (1946-1956)

Białystok, ulica Ogrodowa 2

 

Historia obiektu

Dwupiętrowa kamienica wybudowana w latach 1930-1932. Do 1944 r. w rękach prywatnych.

 

Siedziba organów represji w latach 1944-1956

W sierpniu 1944 r. kamienicę zajął kontrwywiad wojskowy Smiersz 2 Frontu Białoruskiego, który funkcjonował tam do czasu ofensywy styczniowej 1945 r. Areszt mieścił się w piwnicach budynku oraz w stojących na dziedzińcu chlewkach. Po opuszczeniu obiektu przez Smiersz, został on zajęty przez MUBP, który zajął dodatkowo niewielki, sąsiedni budynek – ul. Ogrodowa 4. MUBP został zlikwidowany 8 stycznia 1946 r., a budynek pozostał w gestii WUBP. Prawdopodobnie latem tr. obiekt przejęła Informacja WP. Informacja WP pozostała w obiekcie aż do likwidacji instytucji w 1957 r.

 

Dalsze losy obiektu

Budynek należy obecnie do UM w Białymstoku. Mieszczą się w nim mieszkania czynszowe. W 1984 r. został wpisany do rejestru zabytków.

W budynku zachował się oryginalny układ piwnic, gdzie mieścił się areszt, z drzwiami do cel, karcer, liczne napisy więźniów oraz chlewki użytkowane jako areszt.

 

Marcin Zwolski