Siedziba NKWD (1944-1945) - Białystok - Śladami zbrodni

Siedziba NKWD (1944-1945) - Białystok - Śladami zbrodni

Białystok

Siedziba NKWD (1944-1945)

Białystok, ulica Warszawska 37

 

Historia obiektu

Pałacyk fabrykanckiej rodziny Cytronów z początku XX w. W czasie II wojny światowej, w okresie okupacji niemieckiej, budynek zajęty przez Towarzystwo Krajowe Prus Wschodnich.

 

Siedziba NKWD

W lipcu/sierpniu 1944 r. budynek zajęły służby sowieckie, prawdopodobnie NKWD. W niewielkiej piwnicy znajdował się areszt. Nie udało się ustalić kiedy NKWD opuściło budynek, prawdopodobnie był to 1945 r.

 

Dalsze losy obiektu

W późniejszym czasie (prawdopodobnie w 1946/47 r.) budynek przejął WUBP, który urządził w nim szpital, gdzie kierowano chorych i rannych więźniów UB (prawdopodobnie przywożono tu zwłoki ofiar poległych podczas obław i walk z oddziałami konspiracji zbrojnej); a także sierociniec. Od lat pięćdziesiątych do 1974 r. mieściła się w nim KP MO. W tym roku w budynku urządzono Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, które w 1990 r. przekształcono w Muzeum Historyczne funkcjonujące tu do chwili obecnej.

Marcin Zwolski