Miejsce potajemnych pochówków ofiar zbrodni komunistycznych (1946) - Białystok - Śladami zbrodni

Miejsce potajemnych pochówków ofiar zbrodni komunistycznych (1946) - Białystok - Śladami zbrodni

Białystok

Miejsce potajemnych pochówków ofiar zbrodni komunistycznych (1946)

Białystok, ulica Wysockiego 1

 

Historia obiektu

Teren za Cmentarzem Prawosławnym w Białymstoku. Były tam pozostałości po okopach i stanowiskach strzeleckich. Wiosną i latem 1946 r. przywożono tam zwłoki ciężarówką wysłaną słomą, w którą wsiąkała krew ofiar. Okopy wypełniano trupami zrzucanymi bezpośrednio z samochodu, a następnie przykrywano zakrwawioną słomą z samochodów i warstwą ziemi. Wg meldunków wywiadu WiN pochowano tam co najmniej kilkadziesiąt zwłok. Wszystko wskazuje na to, że byli to „leśni” zabici w walce z grupami operacyjnymi. Obecnie znajduje się tam pas nieużytków za cmentarzem, zajęty częściowo przez ogródki przy domach jednorodzinnych osiedla przy ul. Gedymina. Wg relacji mieszkańców, podczas kopania fundamentów pod ogrodzenia niektórych ogródków w latach sześćdziesiątych były przypadki wykopywania kości, które grzebano na cmentarzu.

 

Marcin Zwolski